Aktuális

Pásthy János-pályázat meghirdetése

2023/2024

,

Pásthy János-pályázat meghirdetése

A Történelem - Földrajz Munkaközösség ebben a tanévben is meghirdeti a gimnázium volt igazgatójáról
elnevezett pályázatot.
A pályázat formája: pendrive-ra rögzített prezentáció.
A prezentáció időtartalma legfeljebb 10 perc, ami 10-15 diakép bemutatását teszi lehetővé.
Szeretnénk, ha nem hosszú szövegeket olvasnátok fel a diaképekről, hanem az előadást sok képi anyaggal,
térképekkel, ábrákkal, diagramokkal, karikatúrákkal, statisztikákkal stb. színesítenétek.


A pályamunkák 2024. május 21-én 14,00-kor kerülnek bemutatásra.


Kategóriák:
I. Gimnázium 7-8. évfolyam
II. Gimnázium 9-11. évfolyam


A kategóriánként külön díjazottak a tanévzáró ünnepélyen vehetik át a pénzjutalmat.
Első hely: 15.000 Ft, második: 13.000 Ft, harmadik:10.000 Ft.


A választható témák:


1. Mindennapi élet a középkorban – pl.: oktatás, városi élet, járványok, ünnepek, étkezés ...
2. Magyarország részvétele a II. világháborúban pl.: a háborúba sodródás; részvétel a Szovjetunió
megtámadásában; a doni katasztrófa; a német megszállás; a nyilas hatalomátvétel; a háborús károk, a
pusztítás mértéke ...
3. A Kecskeméti Református Gimnázium és az Újkollégium története a II. világháború után az
államosításáig pl.: az Újkollégium hadikórházként való hasznosítása, az Újkollégium újjáépítése; a
gimnázium újbóli megnyitása; diákélet a háború után; az iskola államosítása ...


A prezentáció leadásának határideje a szaktanároknak: 2024. május 15. szerda


Kecskemét, 2024. 03. 21. a                                                   Történelem - Földrajz Munkaközösség