Felvételi

A központi írásbeli vizsga tudnivalói

,

A központi írásbeli vizsga tudnivalói

A központi írásbeli vizsga tudnivalóiIdőpontja: 2024. január 20. (szombat) 10.00 óra
Megjelenés: 9.45-ig
Helye: Kecskeméti Református Gimnázium (6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.)
Bejárat a Kálvin tér sarkán lévő bejáratnál.


A szülők az épületbe bejöhetnek, de amíg a diákok a felvételit írják, a folyosókat el kell hagyni, a díszteremben lehet maradni vagy az épületen kívül.


A tanulók a vizsgabeosztást a díszterem előtt tekinthetik meg, útbaigazító táblák segítik majd a tájékozódást.


A tanulók a központi írásbeli vizsgára hozzák magukkal a diákigazolványukat vagy a
személyi igazolványukat (személyazonosításra alkalmas igazolványukat).


A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni. 

A vizsga feladatlaponként – magyar nyelv, majd matematika – 45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünet van.


A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók számára az esélyegyenlőséget a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 51.§-a szerint biztosítjuk, így ők külön teremben írják a felvételi vizsgát.

 

A kiértékelt dolgozatok megtekintése: 2024. január 25. (csütörtök) 8.00—16.00 óra A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a Kecskeméti Református Gimnázium dísztermében lehet megtekinteni az iskola képviselőjének jelenlétében. A dolgozatokról fényképet lehet készíteni.


Észrevételek benyújtása: 2024. január 26. (péntek) 16.00 óráig. Kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén lehet az értékelésre észrevételt tenni. A vizsgázó és szülője a javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le.

 

Pótló írásbeli vizsga időpontja: 2024. január 30. (kedd) 14.00 óra. Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az írásbelin alapos ok (orvos által igazoltbetegség, váratlan közlekedési nehézség stb.) miatt nem tudtak részt venni. Vizsga ismétlésére nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú vizsgát.


A vizsga eredményét magába foglaló értékelő lapok 2024. február 9. (péntek) 8.00-16.00 vehetők át az intézményben.


Emlékeztető: Középiskolába való jelentkezés határideje: 2024. február 21. Szóbeli felvételi a gimnáziumban: 2024. március 5-6-7. A pontos időpontról, beosztásról a honlapon adunk majd tájékoztatást.