Pályázatok

EFOP-3.2.5-17-2017-00045

,

EFOP-3.2.5- 17 - Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a köznevelés rendszerében

Projekt címe: Pályaorientáció Kecskemét munkaerő-piaci igényeinek kielégítésére

Projekt azonosító száma: EFOP-3.2.5-17-2017-00045

Kedvezményezett: Neumann János Egyetem

Konzorciumi partner: Kecskeméti Református Egyházközség

Támogatás összege: 49.963.651 Ft

Neumann János Egyetemre eső rész: 32.544.820 Ft

Kecskeméti Református Egyházközségre eső rész: 17.418.831 Ft

Intenzitás: 100 %

Megvalósítási időszak: 2018.02.01. - 2020.01.31.

Támogató alap: Európai Szociális Alap

A pályázat célja az érintett két intézményben a pályaorientáció, életpálya tanácsadás fejlesztése, a partnerség kialakítása a diákok, szülők, pedagógusok, különböző oktatási intézmények, valamint termelő cégek szoros együttműködésének keretén belül.

Kiemelt cél, hogy a pedagógusok pályaismereti és önismereti segítséget nyújtani képes szakemberré váljanak, képesek legyenek olyan innovatív gyakorlatok bevezetésére, melyek elősegítik, hogy az oktatásban és az oktatáson túli tevékenységben nagyobb hangsúlyt kaphassanak az MTMI kompetenciák, hogy a tanulók számára élményszerű legyen az ehhez kapcsolódó tantárgyak tanulása, így orientálva őket a mérnöki, természettudományos, informatikai életpálya felé. A megfelelő, pozitívan megerősítő közösségben a felnőtt (tanár, szakember vagy kutató) egyenrangú facilitátor szerepet kap.

A pályázat kiemelt feladata, hogy a pályaválasztási folyamatban a tanulók és szüleik a foglalkozásokról és a képzésekről valós információkkal rendelkezzenek. A megvalósítás során segítjük önálló pályainformáció szerzésre és feldolgozásra való képességüket (iskolalátogatások, nyílt napok, pályaválasztási és pályaorientációs rendezvények keretén belül), ahol megfelelő szakemberek segítségével strukturált, adekvát információkhoz juthatnak.

E tevékenységeket az életkori sajátosságok figyelembe vételével a köznevelés több szintjén és többféle formában valósítjuk meg:

Kolon –tavi terepgyakorlat 

Egy egynapos terepgyakorlat keretében  kb. 20 fő biológia tagozatos diák ismerkedhet meg a Kolon –tó és környéke élőhelyeivel és élővilágával.

A matematika alkalmazása szakkör

A matematika részterületeinek bemutatása az adott terület kezdeteitől napjainkig. Az egyes ágak kezdeti, egyszerűbb (az emberek „többségének” érthető) alkalmazásától kezdve a kicsit bonyolultabbakon át, a napjainkban történő magas szintű alkalmazásokig. A középiskolás ismeretekkel megérthető számítások, levezetések és problémák megoldása, megbeszélése konkrét példák segítségével. A magasabb tudást igénylők bemutatása a hozzájuk szükséges ismeretekre való utalással.

Biológus-vegyész-hét

A biológiában és kémiában tehetséges, matematikai és informatikai kompetenciák fejlesztésével egybekötött, diákok számára szervezett terep-és laboratóriumi gyakorlat. A programok során élőhelyi megfigyelésekre, terepgyakorlatra, fitokémiai kísérletekre, mikroszkópos vizsgálatok elvégzésére kerül sor. Tanulmányi kirándulás a SZOTE Gyógyszerésztudományi Kar, Farmakognóziai Intézetének laboratóriumába.

Projektszakkör a biológia tehetséggondozás és pályaorientáció elősegítésére

Kémiai számítások a szakmák tükrében szakkör

Matematikai logikai játékok szakkör

Mobilrobotok programozása szakkör

Pályaválasztási rendezvények a felsőoktatási intézmények bevonásával

Rendhagyó órákon továbbtanulási tájékoztató végzősök számára

Pályaorientációs napok volt diákjainkból lett szakemberek bevonásával

Pályaorientációs foglalkozások jelenleg egyetemista volt diákjaink bevonásával

Diák+szülő workhop

Üzemlátogatások