Iskolánkról

Tantestület

,

Tanári névsor

Kecskeméti Református Gimnázium Tantestülete
Igazgatóság:    
  Szenes Mártonné igazgató - matematika
  Palásti-Kovács Márta igazgatóhelyettes - német nyelv
  Tóth Imre igazgatóhelyettes - kémia, matematika
     
Intézményi lelkész, hittanár:    
     
  Vincze Árpád  
     
Tanárok:    
  Adamekné Németh Zsófia tanár - hit- és erkölcstan, francia nyelv
  Áipli Erika tanár - angol nyelv
  Balogh-Litzinger Adrienn tanár - matematika, fizika
  Bodor Zoltán tanár - digitális kultúra
  Bodorné Takács Éva tanár – angol nyelv
  Csizmadia Szabolcs   tanár - testnevelés
  Deliné Neuhauser Anikó tanár - matematika, német nyelv
  Dulka Szilárd tanár - testnevelés, történelem
  Dunszt Orsolya tanár - testnevelés
  Farkas Réka tanár – francia nyelv, angol nyelv
  Fehér Judit tanár - angol nyelv
  Galambos Péter tanár - matematika, fizika
  Gréczi Szilvia tanár - matematika, fizka, digitális kultúra
  Gulyás Dávid tanár - magyar nyelv és irodalom, földrajz
  dr. Hamarné Neuhauser Ágnes tanár - matematika, német nyelv
  Hős-Nagy Andrea tanár - hit- és erkölcstan, történelem
  Huber László tanár - magyar nyelv és irodalom
  Jámbor Zsolt tanár - ének-zene
  Jánosyné Bánszky Zsuzsanna tanár - spanyol nyelv
  Juhász Katalin tanár - biológia, kémia
  Kecskés Ágnes tanár - biológia, kémia
  dr. Keresztesiné Baranyi Zita tanár - német nyelv
  Krettné Bagi Márta tanár - magyar nyelv és irodalom, fejlesztőpedagógus
  Lengyel Adrien tanár - bilógia, kémia
  Majzik Ágnes tanár - német nyelv
  Márton Eszter tanár - magyar nyelv és irodalom, német nyelv
  Miklósné Urbán Zsuzsanna tanár - rajz és vizuális kultúra, földrajz
  Nagy Anna tanár - biológia, természettudomány
  Németh Ilona tanár - német nyelv
  Rigó Róbertné Hajnal Edina tanár - angol nyelv, történelem (angol nyelven is)
  Sándor-Kovács Zsuzsanna tanár - biológia, testnevelés
  Sápi Anikó tanár - biológia, kémia, fejlesztőpedagógus
  Seres Nóra tanár - angol nyelv
  Somogyiné Víg Szilvia tanár - angol nyelv
  Szabados László tanár - történelem, földrajz, könyvtárostanár
  Szabó Gabriella tanár - magyar nyelv és irodalom
  Szabó Zsuzsanna Márta tanár - matematika, német nyelv
  Szabóné Hlavati Gabriella tanár - matematika
  Szegediné Pesti Borbála tanár - matematika, kémia
  Szőke-Tóth Emőke tanár - matematika, fizika
  Tusáné Petróczi Lea tanár - magyar nyelv és irodalom, mozgóképkultúra és média ismeret
  Trepák Ildikó tanár - digitális kultúra
  Vajda Csaba tanár - történelem
  Vass Tünde tanár - angol nyelv
  Zajacz Lajos tanár - fizika, kémia
  Luis Sanchez Patino idegen nyelvi lektor - angol-spanyol nyelv
Óraadók:    
  Béres Orsolya tanár - digitális kultúra
  Kocsis Gábor tanár - testnevelés 
  Szabó Antal tanár - matematika
  Telekes Tamás tanár - testnevelés
  Tóth Attila tanár - történelem
     
Laboráns:    
  Hajdúné Dénes Julianna  
  Virágné Hornyák Nikolett GYES  
Iskolapszichológus:    
  Kerekesné Jelényi Olga  
Iskolatitkár:    
  Bencsikné Nagy Andrea  
  Tóth Ilona  
Rendszergazda:    
  Gubicza Zsolt